Oferta

USG ślinianek / sulivary glands ultrasound scan 15 minut

Cena: 150 zł

REZERWUJ

Opis

Badanie obejmuje ocenę ultrasonograficzną ślinianek przyusznych i podżuchwowych (obustronnie) oraz węzłów chłonnych szyjnych.